Menu

Arkeologiska tidsperioder

Redan under 1700-talet uppfattades vissa stenföremål som framställda av människor ”före syndafloden”. De olika redskapsformerna och relationen mellan dessa medförde att man successivt började göra en indelning av förhistorien efter de påträffade stenredskapens utseende och form: typologier.

Förhistoria

I Sverige introducerades typologin som arkeologisk dateringsmetod av Hans Hildebrand och Oscar Montelius i början av 1870-talet. För att kunna ordna forntida artefakter i relativ kronologisk ordning utgick man från antagandet om ett nära samband mellan föremålens likhet och närhet i tid. Det var också Montelius som namngav de olika förhistoriska perioderna som sten-, brons– och järnålder efter utvecklingen av materialen i redskapen. Benämningarna Medeltid och Nyare tid avser endast en kronologisk hänvisning.

Kulturhistorisk beskrivning av Västerbottens län under Nyare tid

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal
1900-tal