Menu

Skellefteå museum

Utställningarna vid länets museer visar vår kulturhistoria från förhistorien och fram till i dag. Vissa utställningar har visats i många år och andra kan vara vandringsutställningar som kan ses under en kortare period.

Vid Skellefteå museum pågår just nu renovering och utställningsbygge. En större utställning om bygdens historia kommer att vara klar våren 2021. Utställningarna Forntid och Stadshistoriska är avslutade. Skellefteå museum ansvarar även för båtmuseet Stackgrönnan som är öppet under sommaren.