Menu

Vi som arbetar med arkeologi

Vi som arbetar med arkeologi och kulturlandskap i Västerbottens län finns vid länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Västerbottens museum, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, Skogsstyrelsen samt vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Länsstyrelsen har till uppgift att ha tillsyn över kulturmiljövården i länet och beslutar i ärenden som hanteras enligt kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet är den centrala myndighet som har det nationella ansvaret för kulturmiljövården i landet.

Västerbottens museum i Umeå är ett länsmuseum med statligt uppdrag att samla, bevara, synliggöra och tillgängliggöra länets kulturarv.

Skellefteå museum har ett ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården inom i huvudsak den norra länsdelen med Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner.

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum med ett länsansvar för skogs- och skogsbrukshistoria.

Arkeologiämnet ingår i Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet. Institutionen bedriver utbildning och forskning. Här finns också ett Miljöarkeologiskt laboratorium (MAL) som genomför olika analyser av förhistoriska miljöer och arkeologiska lämningar.

Arbetsbild från en arkeologisk undersökning på Umedalen i utkanten av Umeå.