Menu

Skellefteå

Liedgren, Lars & Ramqvist, Per. 2017.
Medeltida gårdar i Böle by, Lövånger. Arkeologi i Norr 16: 135-159

Liedgren, Lars. 2016.
Ön i Degerbyn – en medeltida gårdsplats i Skellefteå. Arkeologi i Norr 15: 141-168.

Ekholm, Therese. 2015.
A cross-check of radiocarbon dates from stone age sites in northern Sweden. Fornvännen 2015/4.

Lundström, Ulf. 2015. Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 70. Umeå universitet, Institutionen för språkstudier.

Larsson, Thomas B. 2014.
Arkeologiska undersökningar på Klosterholmen 2013. Skelleftebygden 2014/1: 4-5.

Larsson, Thomas B. 2014.
Bure kloster eller inte. Tidskriften Västerbotten 2014/4: 29-33.

Andersson, Berit. 2012.
Kontakt över Kvarken. Bottnisk kontakt XVI: 23-26.

Heinerud, Jans & Larsson, Thomas. B. 2012.
Allt fler hällbilder hittas – och de tycks aldrig ta slut. Populär arkeologi 2012/4: 20-24.

Huggert, Anders. 2012.
Skidspetsen från Stormyran i Bygdeträsk – ålder utifrån kol-14-datering och ornamentik. Arkeologi i Norr 13: 167-182.

Andersson, Berit. 2011.
Samer vid kusten – metoder för synliggörande. Ett steg till på vägen. Resultat och reflektioner kring ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område åren 2008-2011: 114-121.

Lundström, Ulf. 2008
Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. Ett bidrag till Skellefteå historia. Del 1. Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr – 54. Skellefteå 2008.

Lundström, Ulf. 2008
Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. Ett bidrag till Skellefteå historia. Del 2. Kulturens frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr – 54. Skellefteå 2008.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Översilningsdiken i Karsbäcken. Skog & Historia i Västerbottens län:20 -21. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Medle fäbodar genom tiderna. Skog & Historia i Västerbottens län:28-31. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Blåbärsflickor i Västerbotten. Skog & Historia i Västerbottens län:33-34. Umeå.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Hällmålningar vid Finnforsfallet. Skog & Historia i Västerbottens län:35-39. Umeå.

Gustafson, Iréne. 2007.
Ett pussel kring Händers verk. Västerbotten 2007/2:27-37. Umeå.

Hallinder, Annika m fl. 2007.
Kulturmiljöprogram för Skellefteå kommun. Skellefteå.

Huggert, Anders. 2006
Det låg ett plåtmynt i en källare i Norra Renbergsvattnet. Västerbotten 2006/4:68-70. Umeå.

Lundström, Ulf. 2004.
Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539 – 1650. Kulturens frontlinjer: Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr. Umeå.

Viklund, Karin. 2003.
Vikingatida samer vid Fågelsvattnet: Om datering av tomtningar norr om Bureå. Skelleftebygden 2003.

André, Per. 2002.
Järngruvorna i Näsberget vid Byske älv 1832 – 1908. Utgiven av Skellefteå hembygdsförening.

Huggert, Anders. 2001.
Grävmaskin fick upp märkliga fynd. Västerbotten 2001/4:32-36. Umeå.

Huggert, Anders. 2001.
Praktfull flintyxa låg i ett stenkummel. Västerbotten 2001/4:56-61. Umeå.

Lundström, Ulf. 2001.
Skellefteå socken 1650-1790: En redogörelse för bönder, hantverkare och soldater i en nordsvensk bygd på basis av Knut Lundbergs material. Kulturens frontlinjer: Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr. Umeå.

Östlund, Olof. 2001.
Gravarna på Risberget – en ny sorts stensättningar. Västerbotten 2001/4:29-31. Umeå.

Huggert, Anders. 2000.
Katsor i Bursiljeträsket och Andersvattnet. Västerbotten 2000/1:34-60. Umeå.

Lidman, Roger. 1997
Järnålder i Skellefteå – en forskningshistorik. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Bergvall, Anders & Salander, Jesper. 1996. Rösen i mellersta Västerbotten. Dateringar och diskussion utifrån nivåavvägningar. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Hallinder, Per. 1993.
Ringspännet från Kåge. Västerbotten 1993/3:156-157. Umeå.

Hansson, Agneta. 1993.
Fyra fynd från Lappviken. Västerbotten 1993/3:170-171. Umeå.

Huggert, Anders. 1993.
Fynden från stridsyxekulturens boplats vid Kallbäcken i Västerbotten. Arkeologi i Norr 4/5:155-157. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi.

Knutsson, Kjel. 1993.
Flintyxdepåerna i Bjurselet. Västerbotten 1993/3:141. Umeå.

Sander, Annika. 1993.
Älghuvudet från Bjurselet. Västerbotten 1993/3:140. Umeå.

Sander, Annika. 1993.
Öltuppen från Klosterholmen i Bureå. Västerbotten 1993/3:172. Umeå.

Sundqvist, Lennart. 1993.
Järnåldersfynden vid Harrsjön, Bureå. Västerbotten 1993/3:152-155. Umeå.

Sundqvist, Lennart. 1993.
Kniven från Garaselet. Västerbotten 1993/3:168. Umeå.

Sundqvist, Lennart. 1993.
Pilspetsen från Ersmarkängarna. Västerbotten 1993/3:148-149. Umeå.

Åström, Kenneth. 1993.
Skidan från Kalvträsk. Västerbotten 1993/3:129-131. Umeå.

Knutsson, Kjel. 1988
Making and using stone tools: the analysis of the lithic assemblages from Middle Neolithic sites with flint in Västerbotten, northern Sweden. Uppsala Universitet.

Broadbent, Noel. 1982.
Den förhistoriska utvecklingen under 7000 år. Skelleftebygdens historia 3. Uppsala.

Huggert, Anders. 1978.
S:t Olofs hamn på Drakön, Kyrkesviken i Ultrå och Jungfruhamn på Bjurön. Baspunkter i medeltidens segelled längs Norrlandskusten. Studier i norrländsk forntid. I: 77-93. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Sundqvist, Lennart. 1978.
Boplatsen Garaselet i norra Västerbotten. Studier i Norrländsk forntid I:130-137. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Westerlund, Ernst. 1951.
De arkeologiska undersökningarna i Skelleftetrakten. Västerbotten 1950-1951:253-261.

Westerlund, Ernst 1945.
Några synpunkter på de arkeologiska frågorna i nedre Skelleftedalen. Västerbotten 1945:95-114. Umeå.

Nyström, Carl H. 1931. Bure kloster. Västerbotten 1931:118-144. Umeå.