Menu

Storuman

Heinerud, Jans. 2011.
The repatriation of Soejvengelle. Archaeology of Indigenous Peoples in the North (ed. Anders Olofsson). Archaeology and Environment 27: 73-80. Department of Historical, Philosophical and Religious Studies. Umeå universitet.

Huggert, Anders. 2009.
Danska mynt funna på kåtaplats i Tärna socken, Lappland. Svensk Numismatisk Tidskrift 7:159-161.

Huggert, Anders. 2009.
Senmedeltida dräktsilver med mariasymbolik i södra Lappmarken. Fornvännen 104:188-198. Meddelanden från Kungl. Vitterhets- historie och antikvitets akademien. Stockholm.

Andersson, Berit. 2007.
Delsammanställning inför Natur- och kulturvårdsplan i Storumans kommun. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum

Knutsson, Kjel. 2005.
Rastklippan och historiens mening: Ekologi, socialt minne och materiella diskurser. En lång historia – festskrift till Evert Baudou på 80-års dagen. Archaeology and Environment 19:235-259. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 57. Umeå.

Stångberg, Andreas. 2005.
Soejvengeelle, en samisk grav i Vapsten. Efter förfädernas sed: Om samisk religion. 2005: 40-56.

Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 2001.
Atoklimpen – ett samiskt kulturlandskap. Västerbotten 2001/4:12-18. Umeå.

Stångberg, Andreas. 1996.
Samiska fornlämningar. En studie inom förfjäll-fjällregionen i Vapstens sameby. CD-uppsats i arkeologi. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet

Holm, Lena. 1993.
Pilspetsarna från Tärnafjällen. Västerbotten 1993/3:142-143. Umeå.

Knutsson, Kjel. 1993.
Rastklippan i Tärnasjön – norska renjägare på tillfälligt besök. Västerbotten 1993/3:126-128. Umeå.

Holm, Lena. 1992.
Steinaldermennersket i Rana-Tärna fjellene. Spor: fortidsnytt fra midt-norge nr 1:6-9. Museet, Univ. i Trondheim, Trondheim.

Holm, Lena. 1991.
The Use of Stone and Hunting of Reindeer. A study of stone tool manufacture and hunting of large mammals in the central Scandes c. 6000 – 1 BC. Archaeology and Environment 12. University of Umeå, Department of Archaeology.

Holm, Lena. 1988.
Manufacture of Stone Tools in Northern Sweden. A Study of Stone Assemblages in the Caledonian Chain. Approaches to Swedish Prehistory. British Archaeological Reports. BAR 500:191-210. Oxford.

Holm, Lena. 1986.
Redskapstillverkning i fjällmiljö. Populär Arkeologi nr 2, 1986:15-17. Lund.

Zachrisson, Inger. 1986.
En samisk grav från 1300-talet vid Gäutavardo. Studier i Norrländsk Forntid II: 137-144. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Holm, Lena. 1985.
Variations in flake material. Different utilization of stone material. In Honorem Evert Baudou. Archaeology and Environment 4:303-311. University of Umeå, Department of Archaeology.

Holm, Lena. 1983.
Från förhistoria till historia i Storuman. Västerbotten 1983/2:75-82. Umeå.

Isaksson, Olof. 1975
Tärna förvandlad bygd. LTs förlag i samarbete med Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet.

Zachrisson, Inger. 1973.
På det att björnen skall åter stiga upp och låta skjuta sig ånyo. Västerbotten 1973/3:27-38. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Norrman, Jan. 1969.
Gravarna vid Abelvattnet: Med preliminär bestämning av skelettmaterialet från de lapska gravarna. Nordsvensk forntid: studies in North Swedish archaeology. 1969:211-236.

Meschke, Christian. 1967.
En norrländsk stenåldersboplats med skärvstensvall. Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gejvall. Antikvariskt Arkiv 31. Stockholm.

Manker, Ernst. 1952.
Upplevelser i Västerbottensfjällen: glimtar från fältarbetet 1951. Västerbotten 1952:20-33. Umeå.