Menu

Västerbottens museum

Utställningarna vid länets museer visar vår kulturhistoria från förhistorien och fram till i dag. Vissa utställningar har visats i många år och andra kan vara vandringsutställningar som kan ses under en kortare period.

Västerbottens museum finns utställningar om hällkonst, textil, skidor, Umeås historia och byggnadsvård som är av mera permanent karaktär. Museets tillfälliga utställningar brukar omfatta foto, konst och konsthantverk samt andra tematiska utställningar.

Under perioden 4 mars 2023 – 28 januari 2024 visas utställningen Hur många träd finns det i skogen? Där visas arbetet som genomförts av Riksskogstaxeringen vid SLU under 100 år.