Menu

Västerbottens museum

Utställningarna vid länets museer visar vår kulturhistoria från förhistorien och fram till i dag. Vissa utställningar har visats i många år och andra kan vara vandringsutställningar som kan ses under en kortare period.

Västerbottens museum finns utställningar om hällkonst, textil, skidor, Umeås historia och byggnadsvård som är av mera permanent karaktär. Museets tillfälliga utställningar brukar omfatta foto, konst och konsthantverk samt andra tematiska utställningar.