Menu

Landskapskonventionen

Den europeiska landskapskonventionen är en överenskommelse mellan Europarådets medlemmar. Den syftar bland annat till att förbättra skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Konventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Sverige har skrivit under konventionen men ännu inte genomfört den. Riksantikvarieämbetet har lämnat ett förslag på hur landskapskonventionen kan genomföras i Sverige.

 

Gammalt rengärde vid Stekenjokk, Vilhelmina