Menu

Umeå med omnejd år 1693

I slutet av 1600-talet är det endast kyrkan och residenset som är markerade vid det som idag är centrum. En stadsplan i form av kvarter finns utritade. För övrigt är det jordbruksbebyggelse med byarna Ytterhiske (Yter Hyskie), Grisbacka (Grysbacka), Grubbe och Västerhiske (Wästerhyske) som är karterade.

Genom att klicka på den röda texten få du upp en större karta, högerklicka och öppna i ny flik. Då kan man zomma 1 steg. Spara ner kartan för att zooma ytterligare.