Menu

Projekt och uppdrag

En del av den verksamhet som bedrivs vid våra institutioner är inte ordinarie utan utgörs av fristående projekt eller uppdrag, som vanligtvis är begränsade i tid och omfattning. Projekten kan vara initierade av institutionerna själva eller på uppdrag utifrån. Uppdragen kan vara i form av beställningar av kulturhistoriska- eller arkeologiska undersökningar och utredningar, byggnadshistoriska inventeringar mm. Uppdragsgivare är externa organisationer och institutioner som Vägverket, Banverket, Länsstyrelsen, Svenska Kyrkan m. fl.

Rock Art in Sápmi var Västerbottens museums stora samarbetsprojekt vid Umeå Kulturhuvudstad 2014. Med utgångspunkt i hällkonst och samiska symboler genomfördes pedagogiska program för skolbarn, konstutställning, teater- och berättarföreställningar, arkeologiskt bokverk, performance och hällkonstutställning. Projektet var ett samarbete mellan Västerbottensteatern, Skellefteå museum, Skogsmuseet, Museum Anna Nordlander, Giron Sámi Teáhter, NorrlandsOperan, Umeå universitet, Konstfrämjandet i Västerbotten, Glaskonstnär Monica L Edmondson, berättare Love Ersare samt konstnär Gunilla Samberg.

Många av de kulturhistoriska samarbetsprojekt som bedrivs är delfinansierade av EU och innebär samarbete med andra länder och organisationer.

Vissa uppdrag som utförs med anledning av stora infrastrukturella nybyggnationer sträcker sig över längre tid t. ex Botniabana, Norrbotniabanan samt ringleden runt Umeå med Västra länken.

Vid Västra länken har stora områden med matjord grävts bort för att hitta förhistorien.