Menu

Utvald miljö

Odlingslandskapet i Västerbottens län är viktigt att bevara både för biologiska och kulturhistoriska värden. Jordbruksmiljöerna rymmer talrika spår efter människors bruk och leverne. Dessa spår är viktiga att bevara för framtiden.