Bronsålder

Under bronsåldern ökar kontakterna med omvärlden vilket får stor betydelse i samhället. Trots att perioden kallas bronsålder finns det endast åtta bronsföremål i länet. Människorna fortsätter att tillverka och använda föremål av sten, dock med delvis nya material och tekniker.