Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Samiska kulturlandskap » Skogssamiskt

Skogssamiskt

De renskötande samer som inte flyttar upp till fjällen under sommaren kallas skogssamer. Skogssamerna låter sina renar beta hela året i skogslandet, under vintern ända ner mot kusten.
De bodde tidigare i timmerkåta och byggde timrade rengärden.
Under sommaren användes flera fasta visten. Här fanns kåta, förrådsbodar, förrådsställningar och renvall. Runt renvallarna tändes rökeldar för att hålla insekterna borta.

Under vinterns flyttningar bodde man, precis som fjällsamerna, i tältkåta.

Skogssamisk kåta i Koppsele.
Skogssamisk kåta i Koppsele, Malå kommun.

Detalj av rengärdan i Sundtjärn.
Detalj av rengärdet i Sundtjärn, Malå kommun.

Bodar i Koppsele
Förrådsbodar i Koppsele, Malå kommun.