Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Samiska kulturlandskap » Samiska fornlämningstyper

Samiska fornlämningstyper

Samiska fornlämningar är olika typer av spår efter samisk verksamhet. För att de ska räknas till fasta fornlämningar och därmed vara lagskyddade, måste de vara varaktigt övergivna.
De vanligaste förekommande samiska fornlämningskategorierna är uppräknade i spalten till höger. Klicka på orden så får du en beskrivning i text och bild.

Fornlämningar som husgrund eller plats med tradition har ofta en allmänhistorisk betydelse som kan omfatta såväl samiska som icke samiska lämningar. 

En samisk härd.
Stensatta härdar tillhör de vanligaste samiska lämningarna.

Vill du veta var det finns samiska lämningar kan du titta på vår karta.

Bengömma

Björngrav

Förvaringsanläggning

Hornsamling

Härd

Kåta

Offerplats

Rengärde

Renvall

Rösning

Stalotomt

Viste

 

Källargrop
Även källargropar är vanliga samiska lämningar. De räknas som förvaringsanläggningar.