Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Samiska kulturlandskap » Kartor över samiska lämningar

Kartor över samiska lämningar

Det finns en mängd olika fornlämningar som speglar samernas vardagliga och andliga liv. Här presenteras de vanligaste kategorierna som förekommer i länet. 

Alla typer av fornlämningar finns beskrivna under rubriken Fornlämningstyper. 

Karta över samiska lämningar

Karta nr 1: Ger en samlad bild över kåtatomer och visten, härdar, bengömmor, förvaringsanläggningar, stalotomter samt renvallar och rengärden. 

Karta nr 2: Visar var visten och kåtatomter har registrerats.

Karta nr 3: Visar lägen för stalotomter. 

Karta nr 4: Visar härdar av samiskt typ. En härd kan ofta vara det enda som visar var en kåta har stått.  

Karta nr 5: Visar förvaringsanläggningar, de ligger oftast i anslutning till samiska visten.

Karta nr 6: Visar var renvallar och rengärden finns.

Karta nr 7: Visar länets registrerade bengömmor.

 

 

Karta nr 1 

Karta nr 2

Karta nr 3

Karta nr 4

Karta nr 5

Karta nr 6

Karta nr 7

Testa vår nya Google maps-karta

Här kan du titta närmare på en interaktiv karta över Västerbottens län. Det går att välja mellan fornminnesregistret, fornvårdsprogram och samiska visten.