Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Storuman

Storuman

Wennstedt Edvinger, Britta. 2016
Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m. fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr 431-5883-2015. Arkeologicentrum i Skandinavien. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit. 2015
Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 307/15. Klicka för att ladda ner som pdf

Edvinger, Kjell & Wennstdt Edvinger, Britta. 2015
Stormen Hilde. Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Meddelande nr 1:2015. Länsstyrelsen Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf

Granholm, Nina. 2013
Särskild arkeologisk utredning inför etablerandet av en berg- och moräntäkt inom fastigheten Pauträsk 9:4, Storumans kommun. Västerbotten län. Västerbotten museum /Uppdragsverksamheten. Dnr 368/13. Klicka för att ladda ner som pdf

Johansson, Ellinor. 2012
Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storumans kommun, Västerbottens län. Dnr 408/12. Västerbottens museum Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Klang, Lennart. 2012
Särskild arkeologisk utredning Björkfors 1:5 i Storumans kommun år 2011. RAÄ nr 1107 och 1108 i Tärna socken, landskapet Lappland, Västerbottens län. Rapport mars 2012. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner som pdf

Hedman, Sven-Donald. 2011
Arkeologisk undersökning av 3 härdar  på lokalen SKS 380, Jåvan 4:1, Stensele sn, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum Dnr 411/09. Klicka för att ladda ner som pdf

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2010
I det samiska rummet / Saemieh Saepmesne. Rapport över fältverksamhet 2009 i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Dnr 450/07. Klicka för att ladda ner som pdf

Klang, Lennart. 2010
Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010. RAÄ nr 1105 och 1106 Tärna socken, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna. Klicka för att ladda ner som pdf

Lindqvist, Anna. 2009. 
Markhistorisk utredning av vityxne och dubbelbeckasinlokaler.Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (4,8 MB).

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2009.
Kulturhistorisk utredning med anledning av detaljplanering på fastigheterna Björkfors 1:7, 1:32, 1:640, Högstaby 1:2 Joesjö 1:5, 1:29 samt 1:118 Tärna sn, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3,5 MB).

Smeds, Ronny. 2009.
Arkeologisk utredning inför upprättande av detaljplan för fastigheten Västansjö 1:3, Hemavan, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,3 MB).

Andersson, Berit & Granlund, Nina. 2008. 
Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar. Kulturhistorisk rapport. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (11,5 MB).

Andersson, Berit. 2007. 
Delsammanställning inför Natur- och kulturvårdsplan i Storumans kommun. Kulturhistorisk rapport Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (7,5 MB). 

Andersson, Berit. 2007. 
Fornminnnesinventering 2007. Sorsele, Tärna & Vilhelmina socknar, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (2,2 MB). 
 
Heinerud, Jans. 2007. 
Arkeologisk utredning Björkfors 1:448 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (468 kB).

Sandén, Erik. 2007. 
Arkeologisk utredning på fastigheterna Björkfors 1:5, 1:20, 1:639 m. fl. i Hemavans by. Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (570 kB).

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007.
Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället. Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner som pdf 

Wennstedt Edvinger, Britta. 2007.
Arkeologisk utredning för vindkraftspark på Vallträskhobben. Stensele socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Klicka för att ladda ner som pdf

Sandén, Erik & Andersson, Berit. 2006. 
Arkeologisk utredning inför eventuell lokalisering av ett sandmagasin vid Godängesbäckens dalgång vid Barsele, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (449 kB). 

Andersson, Berit. 2005. 
Barsele guldgruva. Rapport över arkeologisk utredning inför planerad guldgruva i Barsele, Stensele sn, Storumans kn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottensmuseum/uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (10,2 MB). 

Granholm, Nina. 2005. 
Arkeologisk utredning med anledning av bergtäkt. Allmänningsskogen 1:3, Stensele socken, Storumans Kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (1MB).

Heinerud, Jans. 2004. 
Soejvengelle. Rapport över arkeologisk undersökning av samisk grav samt återbegravning av skelett, Raä 195:1, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Arkeologisk rapport Västerbottens museum /Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ned som PDF (3 MB). 

Heinerud, Jans. 2002. 
Rapport Särskild arkeologisk utredning, Krokfors 1:3, Tärna sn, Storumans kn, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (1,4 MB). 

Sanell, Charlotta & Klang, Lennart. 2001.
2000 års fornminnesinventering i Västerbottens län. Sorsele, Lycksele, Malå, Storuman,Vilhelmina och Åsele kommuner. 
Fornminnesinventeringen Rapport 2001:5. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (858 kB). 

Klang, Lennart & Stångberg, Andreas. 2000. 
1999 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Sorsele, Storuman och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 2000:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (11,1 MB).

Sandén, Erik. 2000.
Arkeologisk utredning med anledning av planerade gruvor på Ersmarksberget, Sorsele sn, och vid Svärtträsk, Stensele sn, Lappland, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Klang, Lennart; Sanell, Charlotta & Stångberg, Andreas. 1999. 
1998 års fornminnesinventering i Västerbottens län Sorsele, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1999:2. Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (11,1 MB).

Klang, Lennart & Rathje, Lillian. 1998. 
1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, Dorotea, Storumans och Vilhelmina kommuner. Fornminnesinventeringen Rapport 1998:4 Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,2 MB).

Klang, Lennart & Skålberg, Pia. 1997. 
1996 års fornminnesinventering i Västerbottens län Tärnaområdet, Storumans och Vilhelmina kommuner. Kunskapsavdelningen Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Sundström, Susanne. 1995. 
Arkeologisk rapport över undersökning av fångstgrop i fångstgropssystem, Raä 253, Skarvsjö 1:33, Stensele sn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (180 kB).

Lundberg, Åsa. 1995.
Arkeologisk rapport över undersökningar av Raä 6, Raä 20, Raä 48, lokal 82:164 (Raä 549), lokal 82:212 (550), lokal 82:215 (551), lokal 82:232 (552), vid Överuman, Tärna sn, Storumans kn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (6,6 MB). 

Gardeström, Sten. 1989. 
Rapport över fornminnesinventering vid Gunnarn-Åskilje, Stensele och Lycksele sn:r, Lappand. Del I-III. Västerbottens museum.
Del I: Klicka för att ladda ner som pdf 
Del II: Klicka för att ladda ner som pdf
Del III: Klicka för att ladda ner som pdf   

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 1. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 2. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 3. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena & Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk rapport över fornminnesinventering av området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Del 4. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1984. 
Arkeologisk rapport över undersökningar av verkstadsplats, lokal 82:208 samt fyndplats för avslag, lokal 82:216, Tärna sn, Västerbottens län, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,7 MB).

Holm, Lena. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 13, Överuman, Tärna sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1983. 
Rapport över fornminnesinventeringen av områdena runt nv delen av sjön Storuman, Umnässjön, Gardiken, Holmträsket samt Stenträsket, Stensele och Tärna sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Loeffler, David. 1983. 
Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämningarna VLM 1071/82:114, 116, 140 och 146, Stensele socken, Storumans kommun, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1982. 
Rapport över arkeologisk undersökning av skärvstensförekomster varav en från järnålder VLM dnr 744/81:10 och VLM 744:81:16, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1982. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats Raä 201, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1982. 
Rapport över fornminnesinventering av stränderna vid Storuman, Stenselet, nedre och övre Gunnarsjön, Renbergssjön och Långvattnets utlopp, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1982. 
Rapport över kulturhistorisk inventering inom delar av Norrhedenmyrarna. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Loeffler, David. 1982. 
Rapport över fornminnesinventering av Storuman, Luspsjön, Stenselet och Storavan, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Holm, Lena. 1981. 
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med kokgrop, Raä 83, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Norrman, Jan. 1979. 
Fornlämning 212, stalotomter, Tärna sn, Lappland. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer Rapport. Uppdragsverksamhetetn 1979:32. Arkeologisk undersökning 1976. Stockholm. KLicka för att ladda ned som PDF(640K).

Spång, Lars Göran. 1978.
Rapport över arkeologisk undersökning av näverdepå, Raä 382 Skarvsjö 2:4, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundlin, Harald. 1978. 
Rapport över arkeologiska undersökningar inom Rana älvs källområden vid Gräsvattnet, Tärna sn, La, 1966 och 1969. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Sundqvist, Lennart. 1978. 
Rapport över undersökningar av Raä 220 vid Tängvattsdalen, Tärna sn. Skellefteå museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Sundlin, Harald. 1977. 
Rapport Klippens inverkningsområde, Tärna sn, Lappland 1977. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner som pdf

Zachrisson, Inger. 1975. 
Samiska depositioner av ren- och björnben vid Storuman, Strömsund, Stensele sn Storumans kn, Lappland. Arkeologisk undersökning 1974. Riksantikvarieämbetet rapport 1975 B5. Stockholm.

Zachrisson, Inger. 1975.
Samiska depositioner av ren- och björnben vid Storuman, Strömsund, Stensele sn Storumans kn, Lappland. Arkeologisk undersökning 1975. Riksantikvarieämbetet rapport 1975 B:66.Stockholm.

Anesäter, Stig. 1972.
Besiktningsrapport av anmälda fynd av ornerade skärvor av asbestkeramik, norbottniskt redskap samt härdar i Ankarsund, Stensele socken, Lappland. Västerbottens museum Dnr 265/72. Klicka för att ladda ner som pdf

Zachrisson, Inger. 1972. 
Rapport över efterundersökning av björngrav från Sörviken, Storuman, Stensele sn, Lappland SHM inv.nr 25465. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Zachrisson, Inger. 1970. 
Rapport över undersökning av björngrav å Gällholmen, Kyrkberg, Stensele sn, Lappland. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Modig, Agneta. 1969. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Gejmåns kraftverk inom Tärna sn, Lappland. 1967-1968. Del I: Text och foto. Del II: Ritningar. Del III: [Etnologiska undersökningar]. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Vorting, I. M 1967
Arkeologiska undersökningar i Ranaområdet. Planer över stenåldersboplatser vid Gressvattnet och Stora Akersvattnet. Klicka för att ladda ner som pdf

Allard, Elisabeth. 1964. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1961. Stockholm. Del I: Text, översiktskarta. Del II: Plan- och profilritningar. Del III: Fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hallgren, Birgitta. 1963. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Laisan, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1963. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Norrman, Jan. 1963. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom området för campingplatsen i Storuman, Ume älv, Stensele socken, Lappland. 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergengren, Kerstin. 1962.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Ajaure kraftstation, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1961-1962. Del I: Text, plan- och profilritningar, fotografier och översiktskartor. Del II: Mark- och flygfotografier (Lars Bergström). Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Linder, Astrid. 1962. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1959. Del IV: Arkeologisk undersökning av lokal T 115 och lokal 1136. Del V: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar. Jordprovskartor. Översiktskarta. Del VI: Fotografier från arkeologisk undersökning av lokal T 155 och lokal 1136. (Astrid Linder). Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Norrman, Jan. 1962. 
Arkeologiska undersökningar i Ranaområdet. Planer över stenåldersboplatser vid Gräsvattnet och Stora Akersvattnet. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Norrman, Jan. 1962. Rapport över kulturhistorisk undersökning inom dämningsområdet för RANA kraftanlegg, Gräsvattnet, Tärna socken, Lappland 1962. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Klicka för att ladda ner som pdf

Ullberg, Krister. 1962. 
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön, och Överuman; Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1961. Del I: Text och fotografier. Del II: Plan- och profilritningar med tillhörande fyndförteckningar. Jordprovskarta. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Allard, Elisabeth. 1961.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardikforsen, Ume älv, Stensele socken, Lappland. 1959. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Bergengren, Kerstin. 1960.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftstation, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1960. Del I: Text Del II: Fotografier Del III: Plan- och profilritningar. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner som pdf
Del II: Klicka för att ladda ner som pdf
Del III: Klicka för att ladda ner som pdf

Rissén, Åke. 1960.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1959. Del I: Text och översiktskarta. Del II: Fotografier. Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Allard, Elisabeth. 1959.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1959. Del I: Text och ritningar. Del II: Fotografier. Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner som pdf
Del II: Klicka för att ladda ner som pdf
Del III: Klicka för att ladda ner som pdf 

O´Konor, Louise. 1959.
Rapport över undersökning av härd vid Stensele, Ume älv, Stensele sn, Lappland. 1958. Text, plan- och profilritningar samt fotografier. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Rissén, Åke & Trotzig, Gustaf. 1959.
Rapport över kulturhistorisk inventering inom dämningsområdet för Rusfors kraftverk, Ume älv, Stensele och Lycksele socknar, Lappland. 1958. Del I: Text, plan- och profilskisser, översiktskarta. Del II: Fotografier (Björn Allard, Lars Bergström J:r) Del III: Markskadekartor. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Linder, Astrid. 1958.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland, inom Ume älvs källområden 1956. Del I: Arkeologiska undersökningar. Text, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Fotografier. Del VI: Stenålderslokal 792. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1957.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Gardiken med Övre Björkvattnet, Tärna och Stensele socknar, Lappland. 1957. Del I: Arkeologiska undersökningar. Text, plan- och profilritningar samt översiktskarta. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hvarfner, Harald. 1956.
Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Ume älvs källområden, Lappland. 1954-1955. Storuman - Juktån. Stensele till Juktåns infall i Ume älv. Storuman, Stensele, Långsele, Barsele, Grundfors mm. Del I: Text och fotografier. Del IIA: Plan- och profilritningar 1954. Del IIB: Plan- och profilritningar 1955. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.
Del I: Klicka för att ladda ner som pdf
Del II: Klicka för att ladda ner som pdf