Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter » Bjurholm

Bjurholm

Andersson, Berit. 2015
Skog & Historia. Rapport över kvalitetssäkring av forn- och kulturlämningar i Bjurholm, Lycksele, Vännäs och Åsele socknar & kommuner. Västerbottens län. 2015. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Klicka för att ladda ner som pdf

Gardeström, Sten. 2001. 
Undersökning av fångstgropssystem Raä 3, Ljusåker 1:9, Ångermanland. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1988.
Arkeologisk rapport över undersökningar av stenåldersboplatserna Raä 335 och Raä 336, Agnsjön, Bjurholms sn, Västerbottens län, Västerbotten. Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2 MB).

Spång, Lars-Göran & Gardeström, Sten. 1987. 
Rapport över kulturminnesinventering. Skinnmuddselets reglering Stennäs kraftverk. Fredrika och Bjurholms kommuner. Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (2,4 MB).

Spång, Lars Göran. 1975.
Rapport över arkeologiska undersökningar av fornlämning Raä 3, Ljusåker 1:9, Bjurholms sn, Västerbottens län.
 Arkeologisk Rapport Västerbottens museum. Klicka för att ladda ned som PDF (3,4 MB).

Anesäter, Stig. 1974
Rapport från besiktning av stränderna runt stora Tellvattnet eller Stortellvattnet i Bjurholms kommun, Västerbotten. Klicka för att ladda ner som pdf