Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Rapporter

Rapporter

Bokhylla med arkeologiska rapporter

Här hittar Du samtliga rapporter som sammanställts efter arkeologiska  inventeringar, utredningar och undersökningar som gjorts i Västerbottens län sedan 1950-talet och framåt.

Rapporterna är i de flesta fall inte tryckta och finns därför inte vid länets bibliotek. Man kan vända sig till respektive utgivare. Rapporterna arkiveras också på Riksantikvarieämbetet i Stockholm och på länsstyrelsen i Västerbotten.

Rapporterna är sorterade efter respektive kommun och år - de äldsta först. Om flera kommuner eller hela länet berörs så ligger rapporterna under fliken Allmänt i länet.

Några rapporter finns som pdf-fil, då kan Du läsa eller ladda ned dem här.
 
©Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/0416