Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Karta

Karta

Nu är Fornminnesregistret tillbaka på Spår. Den är ganska tung eftersom det finns mycket information på kartan. Om du bara är intresserad av ett mindre område eller en kommun går det att snabba upp kartan genom att klicka bort delar. När du kommer till kartan finns tre knappar till vänster ovanför texten ”Fornminnesregistret” och under knappen ”Information”. När man kommer till kartan visas automatiskt innehållet under den vänstra knappen.  Klicka på den mellersta knappen, då syns alla kommuner uppdelade på forn- och kulturlämningar. Här är det möjligt att avmarkera områden som man inte tycker är intressant och då blir kartan mera lättjobbad. Zooma in och ut med reglaget till vänster. När du markerar en punkt kommer information om RAÄ nummer, socken, vilken typ av lämning det är samt om det är en forn- eller kulturlämning. Vill du veta mer klickar du på ”Mer information” och då hamnar du i Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Till kartan