Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fornlämningar och fynd » Föremålstyper

Föremålstyper

I museernas samlingar finns föremål från hela den period som människan funnits i Västerbottens län. Av dessa är det bara ett fåtal som visas för allmänheten. De flesta förvaras och vårdas för framtiden i museernas magasin. 

Vid Historiska museet i Stockholm finns föremål från länet som anses ha ett allmänt intresse. Sök i Historiska museets samlingar. 

Här presenteras en stor del av de föremålstyper som utgör de arkeologiska samlingarna (klicka på rubrikerna nedan). Det är de fynd som tagits till vara vid arkeologiska undersökningar eller på annat sätt påträffats i marken. De flesta är förhistoriska men här finns också föremål från senare perioder. Är du nyfiken på vad som göms i magasinen kan Du söka i länets gemensamma föremålsdatabas. Använd rubrikerna nedan som sökord.

Avslag
Ben
Ben och hornföremål
Beslag
Borr
Bottenskålla
Brodd
Bryne
Bränd lera
Bälteplatta
Bössflinta
Degel
Dolk
Eldslagningsflinta
Eldslagningssten
Eldstål
Fat
Fingerring
Flaska
Flinta
Fnöske
Fönsterglas
Gjutform
Glas
Gryta
Hacka
Handkvarn
Hank
Harpun
Harts
Hålsten
Hälleflinta
Hänge
Hästsko
Hästskosöm
Järnfragment
Kedja
Keramikföremål
Kista
Kittel
Klubba
Knacksten
Knapp
Kniv
Kranium
Kritpipa
Krok
Kruka
Kula
Kultång
Kvarts
Kvartsit
Kåtaduk
Kärna
Lerklining
Ljuster
Malja

Malsten
Materialblock
Mejsel
Mikrospån
Mynt
Nit
Nordbottniskt redskap
Nyckel
Nål
Nätnål
Pilspets
Prydnadsföremål
Pryl
Puns
Pärla
Redkam
Remändebeslag
Retuscherat avslag
Ring
Rödockra
Sax
Sigill
Sked
Skida
Skiffer
Skrapa
Skära
Sköldbuckla
Skörbränd sten

Slagg
Slipsten
Sländtrissa
Spets
Spik
Spjut
Spån
Spännbuckla 
Spänne
Stavskoning
Stickel
Stockbåt
Städ
Svavel
Svärd
Syl
Sänke eller sänkesten
Sölja
T-format redskap
Tand
Tegel
Textilföremål
Trefot
Trefotsgryta
Täljsten
Täljstensgryta
Vikt
Yxa
Yxskydd