Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet » Fjällen

Artfjället.

Fjällen

I fjällen är naturen storslagen och kulturlandskapet inte alltid så påtagligt och lätt att upptäcka. Här är mycket bevarat och det finns lämningar från alla tider. De äldsta är från stenålder, andra från järnålder och medeltid. Många är samiska som härdar, visteplatser och renvallar.

Här finns spår efter både sydsamer och nordsamer. Delar av landskapet är präglat av nybyggarepoken med lador av björktimmer och gammal slåttermark på vad som idag uppfattas som mer eller mindre omöjliga platser. Nya inslag i landskapet är sportanläggningar, vindkraftverk och fritidsstugor.

Läs mer om kusten och inlandet.

Härd, Vänjaurbäck.

Samiska lämningar finns över hela länet men i fjällen är de helt dominerande. Den kanske vanligaste samiska fornlämningen är härden.