Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Spåren i landskapet

Potatisbacken i Ammarnäs

Spåren i landskapet

Västerbotten är ett stort län med ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll. Under alla tider har människan lämnat spår efter sig i landskapet, spår som i dag berättar om vår historia. Det av människan påverkade landskapet – kulturlandskapet – finns överallt omkring oss. Till och med fjällen som ibland brukar kallas ”vår sista vildmark”, är en del av kulturlandskapet, bitvis fyllt av lämningar efter människorna som levt där.

Våra omgivningar förändras hela tiden, lämningar omformas eller försvinner och nya kommer till. Det öppna jordbrukslandskapet som de flesta av oss upplever som ett naturligt inslag i omgivningen har till exempel en ganska kort historia i våra trakter.

Man kan dela landskapet i tre delar – Kusten, inlandet och fjällen.

Stenåldersboplats

Vissa lämningar är gjorda för att synas, andra krävs det specialkunskap för att upptäcka.
Många lämningar syns från vägen. Här är en karta med lämningar som man kan se från bilen. 

Åheden

Läs om våra olika fornlämningstyper.