Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Kontakta oss » Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Umeå universitet är den enda norrländska utbildningsplatsen för arkeologer. Utbildningen har funnits sedan 1975 och mycket av den norrländska forskningen har utförts av arkeologer verksamma här eller som fått sin utbildning vid universitetet. I dag ingår arkeologiämnet i en större institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier. Här finns också ämnen som filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Utbildning

Vid vår utbildning i arkeologi vid Umeå universitet får man en gedigen utbildning i nordeuropeisk arkeologi, vilket gör att man har möjlighet att få anställning inte bara i Norrland och Sverige utan också på den internationella marknaden. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och endast här i Umeå ingår utbildning i miljöarkeologi.

Nätkurser

Förutom heltidskurser i arkeologi finns också ett flertal nätkurser på både halv- och kvartsfart. Dessa kurser kan vara bra för den som vill testa vad arkeologiämnet är. Är man verksam i branschen eller arbetar som lärare är det ett utmärkt sätt att uppdatera kunskapsläget. Arkeologiämnet är ett väldigt snabbt tillväxande ämne. Många nya fynd och fyndplatser tillkommer varje år och historien får ofta skrivas om, omtolkas och kompletteras.


Kontakt:
Institutionen för ide- och samhällsstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 50 00 (vx)
e-post

Hemsida

Besöksadress: Humanisthuset, Norra Beteendevetarhuset

Thomas Larsson
Thomas B Larsson
090-786 65 82
e-post

Per H Ramqvist
Per H Ramqvist
090-786 95 93
e-post

Undervisning i skogen

Undervisning i det fria. 

Grävskopa i fält

En arkeologisk undersökning kan göras med hjälp av olika metoder.

 

Arkeologer i arbete.

Ibland krävs styrka och uthållighet.

 

Arkeologer i arbete.

En sandig tallmo är lättare att undersöka…

 

Moränbacke undersöks.

…än en svårarbetad morän.