Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Kontakta oss

Kontakta oss

Vi som arbetar med arkeologi och kulturlandskap i Västerbottens län finns vid länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Västerbottens museum, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, Vilhelmina museum samt vid Institutionen för idé- och samhällstudier vid Umeå universitet.

Länsstyrelsen har till uppgift att ha tillsyn över kulturmiljövården i länet och beslutar i ärenden som hanteras enligt kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet är den centrala myndighet som har det nationella ansvaret för kulturmiljövården i landet.   

Västerbottens museum i Umeå är ett länsmuseum med statligt uppdrag att samla, bevara, synliggöra och tillgängliggöra länets kulturarv.

Skellefteå museum har ett ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården inom i huvudsak den norra länsdelen med Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner.

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum med ett länsansvar för skogs- och skogsbrukshistoria.

Vilhelmina museum är ett mindre museum som visar bygdens historia från forntid till nutid.

Arkeologiämnet ingår i Institutionen för idé- och samhällstudier vid Umeå universitet. Institutionen bedriver utbildning och forskning. Här finns också ett Miljöarkeologiskt laboratorium (MAL) som genomför olika analyser av förhistoriska miljöer och arkeologiska lämningar.

Arkeologisk undersökning på Umedalen, Umeå. Foto: Susanne Sundström/VBM

Arbetsbild från en arkeologisk undersökning på Umedalen i utkanten av Umeå.

Gravar på Håknästjälen. Foto: Susanne Sundström/VBM.

De flesta arkeologiska undersökningare som utförs är osakade av olika typer av exploateringar. Här dokumenteras en förmodad grav i samband med Botniabanans dragning.

 

Skolan i Flarken på exkursion i kulturlandskapet. Foto:

Det är viktigt att kunskapen om våra kulturmiljöer förmedlas till skola och allmänhet. Här är en skolklass i Flarken på exkursion i kulturlandskapet.

Stenåldersboplats på fjället. Foto: Jans Heinerud/VBM.

Fornminnesinventering i fjällmiljö.

Arkeologisk utredning med grävmaskin. Foto: Susanne Sundström/VBM.

Många undersökningar föregås av en utredning.