Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten » Litteratur » Vilhelmina

Vilhelmina

Brännlund, Isabelle. 2014. Markanvändning i Vilhelmina norra sameby. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 116-144.

Kuhmunen, Lasse, Olofsson, Carina & Sandén, Erik. 2014. Att inventera kring Klimpfjäll. Sydsamer – landskap och historia. Ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014: 107-115.

Andersson, Berit & Sandén, Erik. 2007.
Boplatsvallar vid Vojmån. Skog & Historia i Västerbottens län:8. Umeå. Klicka för att ladda ner som pdf

Lundberg, Åsa. 1997. Vinterbyar: ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland, 4500-2500 f. Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 8. Umeå universitet. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet.

Johansson, Thomas. 1993. Maksjöfyndet. Västerbotten 1993/3:164-165. Umeå.
Spång, Lars Göran. 1993. Kultsjökrukan - för matlagning eller metalllurgi. Västerbotten 1993/3:150-151. Umeå.

Sundström, Susanne. 1993. Järnåldersfynden från Varris. Västerbotten 1993/3:162-163. Umeå.

Sundlin, Harald. 1990. Arkeologi vid Ångermanälven. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Melander, Jan. 1986. Skifferredskap och bronshantverk i Vilhelmina. Studier i Norrländsk Forntid II: 119-125. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Olofsson, Eva-Britt & Widell, Anna. 1986. Varviga sjösediment. Klimat och vegetation under förhistorien. Studier i Norrländsk Forntid II: 33-36. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wallin, Jan-Erik. 1986. Naturgeografisk och paleobotanisk undersökning vid Vojmsjön. Studier i Norrländsk Forntid II: 9-19. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wallin, Jan-Erik. 1986. Vegetationshistorisk och naturgeografisk undersökning vid Stalon, Vilhelmina. Studier i Norrländsk Forntid II: 20-32. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Wijkander, Keith. 1986. En stenåldersboplats med horisontella stratigrafier. Studier i Norrländsk Forntid II: 126-131. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk Kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförbund och Västerbottens museum. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1983. Nävergraven som var en näverdepå. Västerbotten 1983/2:128-129. Umeå.

Melander, Jan. 1981. Kring en nyfunnen björngrav i Vilhelmina. Västerbotten 1981/4:300-303. Umeå.

Huggert, Anders. 1979. Visar fornminnesinventeringen den verkliga mängden fornlämningar? Västerbotten 1979/1:68-72. Umeå.

Spång, Lars Göran. 1978. En arkeologisk utgrävning vid sjön Varris i Vilhelmina. Studier i Norrländsk forntid
I:114-129. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Manker, Ernst. 1952. Upplevelser i Västerbottensfjällen: Glimtar från fältarbetet 1951. Västerbotten 1952:20-33. Umeå.

Bagge, Axel. 1943. Nya märkliga stenåldersfynd från Västerbottens lappmarker. Västerbotten 1943:77-94. Umeå.