Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten » Litteratur » Sorsele

Sorsele

Ekholm, Therese. 2015.  A cross-check of radiocarbon dates from stone age sites in northern Sweden. Fornvännen 2015/4.

Lundmark, Staffan & Sköld, Tryggve. 2009. Runorna från Jiltjaur. DAUM-katta, höstblad 2009:19-21. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Huggert, Anders. 2008. Hundraåriga kritpipor i bruk bland samer i 1890-talets Lappmark. Fornvännen 2008/103:23-27. Vitterhetsakademien. Stockholm.

Huggert, Anders. 2004. En depositionsmedalj från Sorsele i Västerbottens län. Svensk Numismatisk Tidskrift 2004/5:108-110. Stockholm.

Lundberg-Spång, Åsa. 1993. Korgen vid Sandsjön. Västerbotten 1993/3:132-133. Umeå.

Löfgren, Kjell. 1983. Trolltrumman från Bärttejaure. Västerbotten 1983/2:88-90. Umeå.

Sander, Annika mfl. 1982. Ammarnäs- kulturhistorisk utredning. Länsstyrelsen i Västerbottens län. Meddelande 4, 1982. Umeå.

Löthman, Lars. 1978. Boplatser och fångstgropar längs Vindelälvens vattensystem i Sorseletrakten. Studier i Norrländsk forntid I: 106-113. Till Ernst Westerlund 9 november 1975. Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria. Västerbottens läns hembygdsförening och Västerbottens museum. Umeå.

Gustafsson, Peter. 1969. En lappgrav i Sorsele. Västerbotten 1969/2:96-98. Umeå.

Kristiansson, Hans. 1969. "Kungaudden": en hyddanläggning i stenåldersmiljö vid konungens sportstuga, Sorsele sn., Lappland. Nordsvensk Forntid: Studies in North Swedish Archaeology 1969: 9-26. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 6. Umeå.

Manker, Ernst. 1951. Stalotomter och fångstgropar: Anteckningar och funderingar under en expedition till Vindelkroken. Västerbotten 1950-1951/131-160. Umeå.