Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten » Historiska kartor

Historiska kartor

Ända sedan 1600-talet har Lantmäteriet ritat kartor över Sverige. Det var främst byarnas marker som karterades. Här noterades bland annat markbeskaffenheten och vilket ekonomiskt värde den hade, byggnader och vägar ritades också in. På kartorna kan det även finnas andra uppgifter till exempel om fisket var bra eller dåligt och om det fanns tillräckligt med näver i skogarna.

Här presenteras endast ett litet urval av äldre kartor från Lantmäteriet. Om du vill se fler kartor eller kanske beställa en karta för eget bruk kan du vända dig till Lantmäteriets hemsida för historiska kartor.

Dessa kartor kan du se i sin helhet genom att klicka på dem.

Kustbygden från Ängersjö till Kinnbäck under 1600-talet 

Länsresidenset år 1735

Lillarmsjö år 1747

Medle år 1753

Prästbordet Nordmaling år 1762

Umeå stad med omnejd år 1693

Åsele år 1715

Ön och Tegs marker år 1783

"Trösk Machin" på Nordmalings prästbord, 1760-tal

På Prästbordet i Nordmaling 1762 finns en "Trösk Machin" utritad. Se hela kartan genom att klicka på bilden.

 

Vädekvarn på Holmön 1729

Denna vackra väderkvarn stod på Holmön 1729. Se hela kartan genom att klicka på bilden.

 

I Medle fanns det "Tjärudalsgrubbor" inne i byn 1753. Se hela kartan genom att klicka på bilden.