Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Alla tiders Västerbotten

Sjunken båt i Kroksjö, Malå. Foto: Benedict Alexander/VBM.

Alla tiders Västerbotten

I 10 000 år har människan funnits i Västerbotten.
9000 av dessa är förhistorisk tid.

Fynd och fornlämningar ger oss möjlighet
att skapa en bild av vår äldsta historia.

Genom arkeologiska undersökningar och forskning
blir bilden allt tydligare.

Länets historia har formats av de förutsättningar
som natur och klimat har gett.

Möjligheter till kommunikationer, transporter och
lättillgängliga energikällor har också haft stor betydelse.

Självklart har även påverkan utifrån spelat roll. Redan under förhistorisk tid fick människorna här influenser från människor i andra områden.

Läs mer om stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid

Färjeläget i Bjursele. Foto: Petter Engman/VBM.

Skogen, malmen och vattnet har varit Västerbottens viktigaste tillgångar. Vattenvägarna var länge de självklara transportlederna.

Kvarnforsen/Vindelälven