Spår från 10000 år Västerbottens län sett från sidan

Skriv ett sökord för att påbörja din sökning.

Startsida » Aktuellt » Projekt och uppdrag » De nordliga kulturtraditionerna

De nordliga kulturtraditionerna

Översnöad kåta med öppen dörr och brasa.

De nordliga kulturtraditionerna är ett treårigt samarbetsprojekt, vars huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten och kunskapen kring de nordliga kulturtraditionerna.

Projektet är tredelat och innebär dels en satsning på samisk kultur och dels på att  utveckla kulturturismen i länet inom nätverket "Sevärt i Västerbottens län". Det tredje benet i projektet går ut på att öka samverkan mellan Umeå universitet och Västerbottens museum. Målen för de olika delarna är först och främst att:

1. bygga tre samiska visten (sydsamiskt, nordsamiskt och skogssamiskt) på friluftsmuseet Gammliaområdet.

2. göra varumärket "SEVÄRT" känt i hela landet.

3. etablera "NORRUM", ett framtida nationellt centrum för forskning och förmedling av nordlig natur- och kulturvetenskap, där universitet (forskning) och museum (förmedling) samverkar. Ett sådant centrum kan lyfta fram och stärka den nordliga dimensionen i ett europeiskt/internationellt perspektiv.

Till varje del är ett flertal aktiviteter och aktörer knutna.

Projektet finansieras delvis med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Förrådsställningen i Voukarn, Ransarområdet.

Förrådsställningen eller Luopte
som det heter på samiska kommer
från vistet i Voukarn i Ransarområdet.

Gåsfotsboden från Voukarn

Gåsfotsboden eller Buorie kommer
också från Voukarn.